Profil 1996-2006, 2007-2011 & 2012-2016

Farm Fun 10 år

Vi har mange, der har lyst til at vide, hvordan det hele startede, og hvordan et sådant sted køres. Her er et lille tilbageblik.

​Hvordan det hele begyndte

Ejendommen blev købt i 1986 af to familier. Mændene, Søren og Bertel er tvillinger.
De havde flere projekter sammen. Søren flyttede med sin familie ud på gården.
I efteråret 1986 etablerede de en hjortefarm.

Vi havde op til 300 dådyr

Det var en interessant opgave, men desværre blev det ikke til noget.

Der kom tuberkulose i besætningen. Det var en turbulent tid med test og vaccinationer.

​Det var en hård tid for mange hjortefarme, så vi valgte at stoppe det. Nogle hjorte, geder, høns og køer var vores bestand for en tid. Fra den dag, vi købte grunden vidste vi, at mange mennesker ville få glæde af stedet.

Forår 1996

Gud gav os den idé, at  børn og voksne skulle være sammen her og opleve dyr på nært hold, lege sammen og opleve naturen.  Ejendommen har både skov, marker og en dejlig strand, så naturen giver en rigtig god ramme til disse oplevelser.

Påsken samme år, sagde vi ja til at holde Bibelcamping her. Også i den sammenhæng ville den nye ide’ med dyr og leg være rigtig god.

Dette forår samlede Søren ofte de to familier og delte visionen. Børnene, 2 piger og 5 drenge, var dengang fra 10 til 22 år. De var meget interesserede og gav deres besyv med.

 

Fra tanke til handling

Så kom vi i gang med at sætte indhegning op, små huse, gangstier, stor halmlade, boldbaner, informationsvogn, lave legeredskaber og købe flere dyr ind.

Alle bondegårdens dyr skulle være her, sammen med kæledyr, man kunne røre ved.

Men der kom flere spændende dyr med undervejs. Hoppepude måtte vi også have.

Stedets navn blev FARM FUN.

Juni 1996 blev portene åbnet

Så var vi klar. Arbejdet blev fordelt mellem os 11, tilpasset efter skole og andet arbejde. Kvinderne passede informationen. Pladsen tog mændene/drengene sig af.

Det blev en ny tid på mange måder. Børnene havde rigtig mange gode forslag til driften. Der var brug for dem alle. Mange gæster kom. De udtrykte stor tilfredshed.
Turen i høvognen, tarzan-slyngerne i halmladen, de mange mooncars, hoppepuden, dyrene de kunne få kontakt med, madkurven i skovkanten og stranden på varme dage, gjorde at timerne gik rigtig godt. Nogle kommenterede, at de oplevede en dejlig fred på pladsen. Vi fik mange gode samtaler og ideer fra de besøgende.

Det blev nødvendigt med en del justeringer undervejs. Privatboligens toilet blev erstattet med lejet tørkloset.

Kaniner og marsvin havde små, tilgængelige indhegninger, men de kunne alligevel komme ud derfra. Så gik den vilde jagt i timevis.

Nyt hus blev lavet, hvor man kunne sidde ned sammen med kaninerne.

Sække med gammelt brød fra bageren stod til fri afbenyttelse. Det var sjovt, men ikke godt for dyrene.

Bagerens brød måtte udelades. Da folk blev længere, end vi havde regnet med, fik den lille informationsvogn både is, sodavand, lidt slik og toast i sortimentet. Besøgstallet steg eftersom årene gik. Ofte så man, at flere generationer var sammen her. Større grupper af utrolig mange slags, fandt vej hertil. Lokalbefolkningen var trofaste. Udviklingen var god. Om vinteren blev der lavet nye ting og stedet blev stadig udbedret. Toiletvogn, udbedret kiosk, stort hønsehus, rigtig fiskekutter, mange voliere, endnu en hoppepude og meget mere kom til.

Men

Midt i sæsonen 1998, blev stedet truet med lukning.

Tilstrømningen til stedet, var større end man havde forventet. Ansatte ved amtet fandt, at der ikke var lovhjemmel for bedriften. Nu kom der gang i ukendte og kendte i lokalbefolkningen. De indsamlede underskrifter. På 4 dage fik de 2500 underskrifter ind, som de overleverede til amtsborgmesteren. Dette var formentlig med til at påvirke beslutningen.

Efter 2½ år, var rammen klar med de rigtige paragraffer, så Farm Fun, kunne videreføres i lovlige rammer. Stedet skiftede status fra at være besøgslandbrug til forlystelse.

Efter så lang tid i venteposition, kom lysten til atter at finde på noget nyt. Den ene af de to familier overtog stedet. Der blev nu lavet skoletjeneste med spørgsmål om dyrene, for de yngste elever, hjemmeside, store voliere og nye dyrearter kom til, nyt værksted og ny kiosk blev opført. I år har vi sat en skateboard rampe op på Farm Fun. Vi tror den vil blive til megen glæde fremover.

Hvordan drives stedet

Farm Fun er nu tilknyttet Foreningen af private dyreparker og akvarier. En zoolog har tilsyn med disse parker. Medlemmerne har jævnlig kontakt og hjælper hinanden bl.a. med supplering af dyr.

Vi samarbejder også med Prydfjerkræforeningen.

Vi både låner og køber sjældne fugle af dem. Mange private personer henvender sig til os. De har gerne kendskab til specielle dyr, som de vil sælge, købe eller have i forplejning.

Mange fugle og dyr bliver solgt og nogle bliver slagtet, som f.eks. de mange grise som kommer når orne og so går sammen hele året. For at få mange dejlige små gedekid til sæsonen, tager vi bukkene fra de andre nogle måneder. De kommer så ind til gimmerne af deres egen race, i december måned. Kaninerne bliver også adskilt ved sæsonens slutning og sat sammen igen til åbning af den nye sæson.

Indtil nu har de store dyr været ude på området hele året. Nu arbejdes der på en miljøstald, hvor alle dyrene kan komme under samme tag om vinteren og så ud i foldene om sommeren.

Stalden skal også anvendes til leg i sæsonen. Indtil nu har vi haft hjælp af folk i aktivering, praktikanter, jobtræning og grupper fra bofællesskab.

Men tiden er inde til mere fast hjælp hele året. Fra februar er der ansat en medarbejder. I sæsonen er der behov for 8-10 personer. Vi har haft ca. 40.000 besøgende de sidste sæsoner, hvor halvdelen er kommet i juli måned.

Hver vinter arbejder vi på at forberede en ny sæson. Der er stadig mange planer om at udbedre og udvikle stedet. Vi vil prioritere at bygge flere mindre enheder, hvor folk kan hygge sig under tag, når vejret ikke er for godt.

Men konceptet er det samme som for 10 år siden:
Vi vil gerne give en god oplevelse med dyr og leg for dem der kommer her.

2006-2011

Så er der gået 5 år mere og vi holder 15 års fødselsdag. Den markeres den 11.juni.

Vi kan se tilbage på mange gode oplevelser, travle og stille dage på farmen.

Af nye bygninger kan vi nævne miljøstalden. Den fungerer fint. Ved sæsonens slut er alle foldene gjort lækker klare til at huse de mange arter dyr. Hvert dyr bliver tjekket og sat sammen med andre så de har det bedst muligt i deres inde- tilværelse.

De store heste kommer dagligt ud i løbet af vinteren, men de øvrige dyr bliver på stald indtil foråret og ny sæson skal starte op. Da bliver alle dyrene igen tjekket mht. klipning, beskæring af hove og klove. Når dyrene kommer ud , kan stalden totalt ryddes og desinficeres. Der bliver fejet og vasket vinduer.Så kommer de store halmballer, reb, rutsjebanen og de små løbehjul derind. Det er en dejlig, stor legelade mange benytter sig af, ikke mindst på regnvejrsdage.

Spejdergrupper og andre mindre grupper henvendte sig til os for at få lov til at slå telte op og overnatte i nærheden af Farm Fun. Det frembragte idéen om at bygge primitive hytter til dem, inde på pladsen, så de have et tørt sted at sove. 5 hytter på pæle blev opført samt et bjælkehus med lidt køkkenfaciliteter, et ildsted, borde og bænke.

Vi må sige det er blevet godt modtaget. Dette koncept, som vi kalder Junglelejren, har været brugt af både spejdere, skoleklasser, større familiegrupper, enkelte familier, samt til firmaarrangementer.

Mange nyder roen sammen med dyrene om aftenen og at være med til at fodre alle dyrene om morgenen. Vores bedste reklame for dette koncept er, at flere af grupperne har været her hvert år siden opstart.​

Her er også opført et dejligt hus, kaldet Arnestedet. Dette huset er isoleret og man kan tænde for en ovn når det behøves. Det har den gode effekt at det er køligt på varme dage og giver læ og ly på dage med kulde, regn og vind. Huset, med de mange borde og bænke, bliver meget brugt til fødselsdage og reserveret til udflugter for grupper, som gerne vil være sikre på at de kan komme i hus hvis vejret driller. Dog er det frit tilgængeligt for alle.

To dejlige toiletbygninger inde på pladsen, er de sidst opførte bygninger, færdiggjort i 2011.. Vi tror rigtig mange vil blive glade for dem.

I denne 5 årsperiode har vi oplevet ekstra lav kronekurs i Norge og Sverige,indføringen af euro i Tyskland, samt finanskrisen. Det har holdt besøgstallet fra disse lande noget nede. Men vores besøgstal har været rimelig stabilt, ca. 45 000 personer pr. sæson, så besøg fra danskere har øget i antal. Antal familiekort øger hvert år, så vi oplever god interesse i kraft af mange ”gengangere”.

Det giver tro på at der stadigt er behov for Farm Fun, så vi vil bestræbe os på at gøre oplevelserne endnu bedre.

Fra sommeren 2011 får vi to heltidsansatte. Det er vores datter og svigersøn som nu skal arbejde sammen med os. I tillæg til dem har vi praktikanter og folk i jobtræning hele året rundt og 4 mere i sommerperioden.

Vores nyansatte har idéer ang. aktiviteter og events. Vi glæder os til at afprøve disse. Vi har tro på et Farm Fun i stadig fornyelse.

20. SÆSON

Så har vi jubilæum den 13. Juni 2015.

Siden opdateringen i 2011, ​er der sket følgende

Donkey: I foråret 2013 blev skoleklasser i Ålbæk spurgt om hvem der var det dejligste dyr på Farm Fun. Æslerne fik flest stemmer. Dermed blev mascotten Donkey bestilt. Alle disse skoleklasser blev inviteret til at tage imod ham. Alle kom. ​Anette havde lavet en sang som de skulle modtage ham med, så de øvede lidt og sang godt til når han kom ud af anhængeren. Han havde slikkepinde med til dem. Så dansede de i en kæmpe stor ring sammen med ham. Nu er han en kendt skikkelse både på farmen og nogle gange når personalet fra farmen er til særlige arrangementer. Nogle kan nok huske at han var med til Cup no. 1 2013.

”Børnebandet” blev stiftet i 2014. Anette synger for til god musik fra to guitarister og en trommeslager. De skaber en dejlig stemning med deres musik til arrangementer på farmen og ellers i vores nabobyer.

Hestevognskørsel er kommet godt i gang. Der er gået

mange kilometer med heste og deres kuske ved juletider og ”Open by night”. Det har været mest i Skagen, Frederikshavn og Ålbæk.

Fra sæsonen 2014 kan grupper blive hentet og bragt med hestevogn fra og til togstationen i Ålbæk.

Da vores kuske ( Datter og svigersøn) har fået andet arbejde kan vi desværre ikke tilbyde hestevognskørsel mere efter sæson 2015.

Kamelen Anker. Så fik vi et nyt dyr på farmen. Han var en meget sød kamel som mange havde glæde af at fodre og klappe. Nogle fik endda også muligheden for at sidde på ham. Men han var desværre ikke rask. Efter adskillige behandlinger med medicin og rådgivning fra Ålborg ZOO, måtte han give op. Efteråret 2014 fik vi en ny Anker kamel. Han er kun 2½ år, så vi håber han er frisk og bliver en rigtig god, gammel kamel.

Nyt anlæg til Vaskebjørne ligger inde i smådyrsafdelingens område. Det ser ud til de har det rigtig godt der.

Nye sæsonkort. Vi har indført personkort med billede. Bortset fra lidt opstart-problemer, syns vi det er en god løsning.

Facebook siden holder seere opdateret.

Fra 2016 til 2021.

Den 28. August fejrede Farmen 25 års jubilæum. Jubilæet blev fejret senere end ønsket pga. de stadigt gældende Corona restriktioner. Men her i August kunne vi igen have store samlinger, uden restriktioner.

Der kom mange gæster. Vejret blev skønt. Der var sat op et telt til scenen. Borgmester Birgit Hansen holdt tale, The Boilers spillede, Anne sang børnesange, Ballonfigurer blev lavet, helstegt pattegris var på menuen, der var gratis is til alle, vores tre traktorer var nyvaskede og havde flag på denne dag. Det var en dejlig fejring af de forgangne år .

Fornyelse på farmen. Her kan nævnes:

Nye bygninger til indendørs leg, især med tanke på de 0-5 årige.

Overdækket afdeling med bænke og borde langs hele legeladen.

Hyggehuset bygget til mindre grupper, her er der mulig opvarmning.

Nyt hønsehus kombineret med afdeling til kænguruerne.

Faciliteter til Surikater, Silkeaber, Mangustere og Præriehund.  Ny udendørs voliere til Silkeaber og Lorier. Sumpbæverne og Marsvin har fået ny udendørs indhegning.

Kiosken er udvidet i to etaper  med større butikslokale og overbygning med borde lige udenfor. Derefter kom tilbygning til anretningsrum, kontor og lager.

Nyt maskinhus.

Søren har, med få undtag, selv stået for alt byggeri på farmen og har anvendt træ fra egen skov. Han har sans for at genbruge.

Nye ledere.

Ellen og Søren har begge rundet 70 år. Med stor glæde ser de at datteren, Anette og hendes mand, Dan, både har interesse, evne og mod til at gå ind som ledere af Farm Fun. De har i flere år fungeret som medarbejdere, men denne sæson har de overtaget stort set hele ansvaret for bedriften. Deres debut blev hårdere end normale år, pga. alt som fulgte med Corona pandemien. Også den situationen taklede de, og farmen kom godt igennem. De udformer Farm Funs hjemmeside, fornyer de digitale ydelser både i entre og i kiosk.  Ved ugentlige morgenmøder sammen med ejerne, lægges planerne frem. I personalets Kantine bliver tingene drøftet og uddelegeret.

Sommeren 2021 var der ansat totalt 22 medarbejdere. Heri er medregnet rengøring, ponypiger mm. Der er rigtig mange detaljer at ivaretage. At lægge plan for alt arbejdet her, er en stor opgave. Mange ting kan stadigt forbedres, så efteråret er tid til evaluering.

Men vi er ved godt mod og vil stadigt gøre vores bedste til at gæsterne kan have en god oplevelse sammen med dyrene og alle legeredskaberne.

Summering:
Til trods for finanskrisen, kommunernes pengemangel og svære tider for mange, ser vi at Farm Fun stadig lever i god behold. Mange holder fødselsdage, familiefester, skolearrangementer, grupper med dagplejere, nabosamlinger, mødre gruppers årlige arrangement med voksende antal børn, firmaoplæg o.m.m. ,her. Junglelejrens gæste antal stiger hvert år og mange af dem er gengangere. Det er dejligt at se folk komme trofast, mange år i træk, både fastboende og turister. Nu begynder vi også at se, at de, der kom her som børn med deres forældre, selv har fået familie og børn som skal opleve Farm Fun. De giver sig ofte til kende og taler om deres oplevelser med farmen. Dette nyder kioskpersonalet godt af, når der er tid til en snak.

Der er stadigt ting vi ønsker at lægge ind i konceptet, så vi tror på yderligere fornyelser i kommende år.

Vi ønsker alle vores gæster hjerteligt velkommen.